EURO26 - medzinárodná karta pre mladých do 26 rokov - Súťaž s kartou EURO26
EnglishSlovak utf-8

OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


S kupónkou vyhráva každý!Hráme o ceny v hodnote 530€

kupnov_sa_1.jpg

Zapoj sa do súťaže aj Ty a vyhraj jednu z hodnotných cien.

Hráme o:

2x poukaz do Aquapark Tatralandia
2x mobiný telefón značky Lenovo od Hej.sk
1x slúchadlá Marshall od Hej.sk
1x balíček ústnej hygieny od Curaprox
1x 10 € poukážku na nákup kníh v Martinus
4x kniha od Panta Rhei
1x 125 g balenie kávy Café Dias
1x 20 € poukážka na nákup vo Fann Parfumérie
1x kozmetický balíček od Alza.sk
6 x 1,5 L Kofoly + 26 ks Horaliek od Terno

Pre zapojenie do súťaže je potrebné dať like na facebok stránku Karta mladých EURO<26, pod herný príspevok v komentári  napíš, ktorú z cien by si chcel/ la vyhrať. Herný príspevok nájdeš TU. Podmienka súťaže je platná karta EURO<26, s ktorou sa bude potrebné pri prevzatí výhry  preukázať.MÁME VÝHERCOV!


2x poukaz do Aquapark Tatralandia získava - Norbert Hnat
1x mobiný telefón značky Lenovo od Hej.sk získava - Lucia Balintová
1x mobiný telefón značky Lenovo od Hej.sk získava - Matej Matejov
1x slúchadlá Marshall od Hej.sk získava - Richard Miláček 
1x balíček ústnej hygieny od Curaprox získava - Denisa Struhárová
1x 10 € poukážku na nákup kníh v Martinus získava - Dominika Nikuška Hudáková
1x kniha od Panta Rhei získava - Soňa Biathová
1x kniha od Panta Rhei získava - Miška Duranová
1x kniha od Panta Rhei získava - Nikoleta Tkáčová
1x kniha od Panta Rhei získava - Tereza Teri Zimova
1x 125 g balenie kávy Café Dias získava - Martina Kontová
1x 20 € poukážka na nákup vo Fann Parfumérie získava - Tomáš Judiny
1x kozmetický balíček od Alza.sk získava - Kristína Némethová 
6 x 1,5 L Kofoly + 26 ks Horaliek od Terno získava - Martin Skonc

Výhercom srdečne gratulujeme!

Prosíme všetkých aby nás kontaktovali súkromnou správou na FB karta mladých EURO<26 a v správe uviedli číslo platnej karty EURO<26. Ďakujeme.


Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o 2x poukaz do Tatralandie od Tatry Mountain Resorts, 2x mobilný telefón značky Lenovo od Hej.sk, 1x slúchadlá Marshall od Hej.sk, 1x balíček ústnej hygieny od Curaprox, 1x 10 € poukážku na nákup v Martinuse, 4x kniha (Grafitové dievča, Hygge, Fáza uvoľnenia, Slzy africkej lásky) od Panta Rhei, 1x 125 g balíček kávy od Café Dias, 1x 20€ poukážka na nákup vo Fann parfumérie, 1x kozmetický balíček od Alza.sk, 26 ks horaliek, 6 x 1,5l kofoly a darčekovú tašku od Terno. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže od 21.10.2017 do 5.11. 2017 vrátane. Poskytovateľmi výhry sú Tatry Mountain Resorts, Hej.sk, Panta Rhei, Café Dias, Fann parfumérie, Alza.sk, Terno, Curaprox, Martinus.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné dať like na facebok stránku Karta mladých EURO<26, pod herný príspevok v komentári napíš, ktorú z cien by si chcel/ la vyhrať. Podmienka súťaže je platná karta EURO<26, s ktorou sa bude potrebné pri prevzatí výhry  preukázať.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia cien spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 6.11.2017 Žrebovanie bude vykonávať Sales manager karty mladých EURO<26. Výhercovia budú uverejnení na internetovej stránke www.euro26.sk a informovaný prostredníctvom súkromnej správy na facebooku. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 10.11.2017 a budú zaslané prostredníctvom slovenskej pošty.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na internetovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.button_objednat2.png
Účet držiteľa preukazu
v CKM Online
Prihlasovacie meno
(klientske číslo alebo e-mail)
Heslo:
Získaj heslo TU
Čo je CKM SYTS Online?

 
 
Klikni sem Klikni sem Oficiálny turistický portál Slovenska

Klikni sem

reklama