EURO26 - medzinárodná karta pre mladých do 26 rokov - Kontakty
EnglishSlovak utf-8


CKM SYTS
Vysoká 32
811 06 BratislavaTel. číslo: 02/3210 1970
Náš e-mail (euro_26@ckmsyts.sk)

eyca_logo_single_cmyk.jpg
 

Máte záujem o preukaz?
Môžete si ho zakúpiť na týchto predajných miestach.
 

Potrebujete duplikát preukazu? Pošlite nám Žiadosť o vystavenie duplikátu

Máte záujem poskytovať zľavu pre držiteľov Kariet EURO<26? Napíšte nám.
O nás

CKM SYTS je držiteľom licencií EURO<26, ISIC, ITIC na Slovensku. Tieto skratky sú označeniami medzinárodných identifikačných preukazov pre mladých ľudí, študentov a učiteľov, ktoré poskytujú zľavy a výhody v oblasti cestovania, športu, kultúry, zábavy...
CKM SYTS na Slovensku zabezpečuje rozvoj distribučnej  siete preukazov a dohoduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov. Obchodnými partnermi CKM SYTS sú spoločnosti pôsobiace v oblastiach, ktoré sú využívané našimi cieľovými skupinami (šport, kultúra, cestovanie, zábava, nákup spotrebného tovaru, oblečenie, módne doplnky, počítače a pod.), stredné školy, poisťovne, Železničná spoločnosť Slovensko, vysoké školy, banky.

Združenie je členom medzinárodnej asociácie EYCA a ISIC Association

EYCA (European Youth Card Association) – Európska asociácia kariet mládeže
je medzinárodná organizácia združujúca 38 európskych krajín, ktoré budovaním siete zliav a výhod v rôznych oblastiach podporujú rozvoj mládeže v rámci Európy. Viac info na www.euro26.org , www.eyca.org


ISIC (International Student Identity Card) Association – Medzinárodná asociácia ISIC je medzinárodná organizácia, ktorej členovia vo svojich krajinách zabezpečujú výhody pre študentov, mladých ľudí a učiteľov na celom svete.

e26_072015_eyca.jpg

Karty EURO<26 umožňujú mladým ľuďom využívať :
 • zľavy v obchodoch, reštauráciách, športoviskách, vzdelávacích inštitúciách…
 • zľavy na vstupoch do divadiel, kín, na letné festivaly, koncerty, múzeí, galérií, historických pamiatok…
 • zľavy na poistenie, ubytovanie, letenky, autobusové lístky a iné cestovateľské produkty...

 • Podmienky členstva v CKM SYTS:

  A_button_objednat2.png   
  Oznam pre členov Združenia CKM SYTS

   

  Oznam pre členov Združenia CKM SYTS v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon č. 122/2013 Z.z.“)

   

  Združenie CKM SYTS, so sídlom Vysoká 32, 814 45 Bratislava, zapísaná v registri združení vedenom MV SR, IČO: 31 768 164 („združenie CKM SYTS“) v súlade so zákonom č 122/2013 Z.z. oznamuje všetkým svojim členom, že združenie CKM SYTS ako prevádzkovateľ pre účely marketingu a marketingovej komunikácie poverilo spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1142/B („spoločnosť Orange Slovensko, a.s.“) a spoločnosť Digitale, spol. s r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 43 964 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50687/B („spoločnosť Digitale, spol. s r.o.“) ako sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov držiteľov preukazov v rozsahu: telefónne číslo, na účely zasielania SMS správ o benefitoch členom združenia CKM SYTS.


  Zároveň združenie CKM SYTS všetkým svojim členom oznamuje, že osobné údaje držiteľov preukazov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, názov školy, číslo preukazu a platnosť preukazu, sú združením CKM SYTS ako prevádzkovateľom zasielané do Centrálnej databázy členov (CCDB) vedenej ISIC Association (International Student Identity Card Asocciation) a do Centrálnej databázy (CCDB) EYCA Association (European Youth Card Association) v rozsahu číslo preukazu, platnosť preukazu, v ktorých sú spracúvané na účely možnosti preverenia existencie a platnosti daného preukazu poskytovateľmi zliav v zahraničí.


   

     button_objednat2.png
  Účet držiteľa preukazu
  v CKM Online
  Prihlasovacie meno
  (klientske číslo alebo e-mail)
  Heslo:
  Získaj heslo TU
  Čo je CKM SYTS Online?

   
   
  Klikni sem Klikni sem Oficiálny turistický portál Slovenska

  Klikni sem

  reklama