EURO26 - medzinárodná karta pre mladých do 26 rokov - Súťaž s kartou EURO26
EnglishSlovak utf-8Výhercovia:
Diana Minarovičová

Juraj Tichý

Barbora Svorenčíková

Sivia Ďurinová

Martin Pastinský

Sandra Smoľarová

Barbora Pohančaníková

Daniela Žideková

Dominika Švajdová

Kristína Miháľová

Simona Jurišová

Veronika Sekerešová

Lenka Huláková

Miroslav Hupcej

Lenka Bernáthová

Dominika Podhradská

Andrea Bačová

Jakub Kadurík

Juliána Melicherová

Marián Prílepok
Dominika Halienová

Dominika Švajdová

Laura Dušeková

Kristína Gregová
Dávid Vanko

Romana Ďurneková

Barbora Matulová
Miroslav Holub


Súťaž s EURO<26-kou:FB súťaž o skipasy s EURO<26   


 

Kompletné podmienky súťaže: Pre zapojenie do súťaže je potrebné do komentára napísať, do ktorého lyžiarskeho strediska by si sa chcel ísť lyžovať a označiť kamaráta, ktorý sa tiež môže zúčastniť. Súťažiaci môže lajknúť a zdieľať príspevok.

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o: skipasy do stredísk: 

Tatry Mountain Resorts Vysoké Tatry
Tatry Mountain Resorts Jasná
SKI PARK Kubínska hoľa
Malinô Brdo SKI and Bike park
Oravská Lesná, Orava snow
Ski Tále
PARK SNOW Donovaly
LS Jasenská dolina
LS Pezinská Baba+ Zochova chata
Ski Blanc Ostrý grúň
SNOWPARADISE Veľka Rača
Vrátna Malá Fatra
LS Martinky
Relax Center Plejsy
LS Salamandra
SKILAND Stará Myjava
Skalka arena
FUN PARK Žiarce
SKI Čertov Javorníky


Termín súťaže: od 4.01.2019-22.1.2019. Poskytovateľom výhry strediská spomenuté vyššie.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné do komentára napísať, do ktorého lyžiarskeho strediska by si sa chcel ísť lyžovať a označiť kamaráta, ktorý sa tiež môže zúčastniť. Súťažiaci môže lajknúť a zdieľať príspevok.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 22.01.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej a FB stránke Karta mladých EURO<26 zástupcom CKM SYTS.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 12.02.2019.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 button_objednat2.png
Účet držiteľa preukazu
v CKM Online
Prihlasovacie meno
(klientske číslo alebo e-mail)
Heslo:
Získaj heslo TU
Čo je CKM SYTS Online?

 
 

OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png
Klikni sem Klikni sem Klikni sem Oficiálny turistický portál Slovenska

Klikni sem